Sugestie Dotyczące Rozwiązania Procedury Obsługi Zdarzeń środowiska Wykonawczego C#

Oto naprawdę kilka prostych sposobów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu za pomocą C# obsługi specjalnych okazji w czasie wykonywania.

Zaktualizowano

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów
 • Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci oczyścić komputer.

  Procedura obsługi zdarzeń podczas C# to metoda, która obejmuje kod wykonywalny w odpowiedzi na odpowiednie określone zdarzenie, które jest uruchamiane w aplikacji. Programy obsługi zdarzeń powinny być używane w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), aby dokładnie obsługiwać zdarzenia, które są naciśnięciami przycisków i kolekcjami menu generowanymi przez polecenia interfejsu użytkownika.

  W Aria-label=”Zawartość tych artykułów

  Jaki jest typowy program obsługi zdarzeń?

  W programowaniu sama procedura obsługi zdarzeń może być procedurą tylnej strony. Wywołanie, które zostanie uruchomione asynchronicznie, gdy wystąpi zdarzenie. Określa akcję, zwykle po zawodach. Programista pisze plan ubezpieczenia akcji. Prawdziwe wydarzenie to przygoda, która zwykle pojawia się, gdy właściciel odpowiada programem.

  Dojścia zdarzeń (i tylko dla formularzy) są zwykle omawiane przy użyciu projektanta programu Visual Studio z formularzami systemu Windows. Zdefiniowanie wydarzenia wraz z projektantem wizualnym przez pewien czas traktuje je jako nowe wydarzenie podczas projektowania. Z pewnością możesz przetwarzać zdarzenia, po prostu dynamicznie obsługując zdarzenia podczas wykonywania zadań. Zdarzenie w czasie wykonywania pozwala kupującym – dynamicznie kojarzyć procedurę obsługi zdarzeń ze względu na to, co robi Twoja aplikacja, abyś mógł je.

  Obsługa zdarzeń — projektant

  W programie Visual Studio Visual użyj projektanta, aby zająć się obsługą zdarzeń kontroli. Konstruktor wzroku generuje własny kod i dołącza go do Twojego osobistego wydarzenia.

  Obsługa SetInvoke

  Zaktualizowano

  Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki ASR Pro możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz ASR Pro i odzyskaj swoje życie!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

 • Użyj okna bieżącego lokalu, aby dodać lub ustawić świetny program obsługi zdarzeń:

  1. Otwórz projektanta wizualnego dotyczącego elementu formularza zawierającego pole ulepszania.

  2. Wybierz wiele poleceń.

  3. Zmień tryb skojarzony z panelem właściwości zdarzenia przez on, a następnie selektor zdarzenia ().

  4. Jak stworzyć opiekuna ślubu?

   Kliknij prawym przyciskiem myszy ograniczenie, dla którego każdy chce użyć powiadomienia o wydarzeniu sportowym. Wybierasz Dodaj obsługę zdarzeń, na przykład menu obejścia, pokaż do jakiegoś kreatora obsługi zdarzeń. Wybierz seminarium w polu Utwórz wiadomość, aby dodać je do wybranych lekcji na liście panelu zajęć.

   Znajdź dowolne zdarzenie wymagające użytkownika rozszerzenia, na przykład często zdarzenie Click:

   użytkownik zdarzenia uruchomieniowego c#

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności związanych z kliknięciem:

  6. Dwa razy zdarzenie, aby wygenerować nowo zakupiony program obsługi. Jeśli żaden przewodnik nie jest ołowiu, będzie pusty. Jeśli ta cenna akcja nie zostanie użyta, kod zaczyna się w formie parzystej i przeskakuje do głównego modułu obsługi.

  7. Użyj grupy (), aby zaznaczyć, który wybór istniejącego handlera.Wybór

   Pole tekstowe zawiera listę wszystkich metod, które mają zgodny podpis zdarzenia drejer sig.

  Usuń program obsługi

  Oczywiście, aby móc usunąć funkcje obsługi zdarzeń, nie usuwasz żadnego głównego kodu obsługi, który znajduje się tylko w całym kodzie programu file.me w formularzu, jest on niezależnie wprowadzony przez zdarzenie. Użyj tego panelu rzeczy, aby usunąć podpis Dreyera otrzymany z wydarzenia:

  1. Otwórz projektanta obrazów formularza kontenera, aby edytować ograniczenie.

  2. Wybierz inną kontrolkę.

  3. Zmień tryb wydarzenia w, powiedziałbym, panelu właściwości, klikając przycisk warsztatu ().

  4. Znajdź targi, które pomieszczą przewodnika, którego chcesz wystartować, np. Click:

   Jak angażujesz się w zgłoszenie zdarzenia, gdy C#?

   W klasie zdefiniuj EventArgs, moją klasę, która będzie używana do faktycznego przekazywania wartości do obsługi zdarzeń naprawdę ważnego programu.w klasie ustalasz, jak widzisz sam mecz.Jeśli to konieczne, podnieś wydarzenie specyficzne tylko w klasie.Rejestracja na wydarzenie w fazie głównej. wschódlepsze ujęcie incydentu w programie.

  5. Kliknij wydarzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ponów.

  Prowadzenie wydarzenia – Ty jesteś kodem

  Zazwyczaj uzyskujesz kontrolki obsługi zdarzeń w czasie projektowania za pośrednictwem większości projektantów wizualnych. Jednak będziesz tworzyć kontrolki w czasie wykonywania, gdzie kupujący będą musieli dodać do kodu procedury obsługi ogólnej wydajności. Dodanie obsługi, która może być programem, daje ci również możliwość dodawania obsługi do typu odpowiadającego mu wielu zdarzeń.

  Dodaj obsługę

  Poniższy przykład pokazuje, jak mieć kontrolkę, element i uzyskać procedurę obsługi zdarzeń. Ten rzeczywisty element pakowaniaNacisk na model Button.Click tworzy procedurę obsługi dla innego urządzenia. Po naciśnięciu przycisku 1. Kod promocyjny zmienia również rozmiar nowego przycisku. Rozszerzony przycisk In Click jest obsługiwany przez zdarzenie znajdujące się obok większości metody MyNewButton_Click. pojawiło się Aby stworzyć wspaniały nowy przycisk, w formularzu dołączona jest także kolekcja Controls. Istnieje również wiele funkcji usuwania kodu dla bieżącego modułu obsługi zdarzenia Button1.this jest kliknięcie, wyjaśnione tutaj w Usuń procedurę obsługi.

  unikaj prywatnego przycisku1_Click (nadawca wiadomości e-mail obiektu, EventArgs e) // Utwórz i zdobądź przycisk przycisk myNewButton równa się new() Kwadrat Nowy = r kropka (10, 10), Rozmiar Nowy = Rozmiar (120, 25), tekst pisany = „praca” ; // Obsługa wyświetlania kliknięć dla naszego własnego przycisku nowy myNewButton.+= kliknij mynewbutton_click; this.Controls.Add(mójNowyPrzycisk); // użytkownik Usuwamy ten przycisk, aby eksperci twierdzili, że użytkownik nie może tego zrobić dwukrotnie button1.Click -= button1_Click;prywatny adres e-mail Void, mynewbutton_click(EventArgs e object) Private Sub-Button1_Click (nadawca jako obiekt, e EventArgs), jak obsługuje Button1.Click "Utwórz jako przycisk pobierania Dim myNewButton New as Button() z .= area New Point(10, 10),.Size = Nowy pomiar (120, 25), .Text = "Praca" 'Kontroluj, klikając zupełnie nowy przycisk AddHandler myNewButton.Click, MyNewButton_Click adres Me.Controls.Add(mójNowyPrzycisk) Ten handler służy do usuwania przycisku, więc twierdzę, że zwykle nie jest to możliwe, aby użytkownik zrobił to dwa razy RemoveHandler Button1.AddressKliknij, SubPrzycisk prywatny1_klikend Sub MyNewButton_Click (nadawca jako obiekt Ice, ponieważ EventArgs)koniec pod

  Aby przeprowadzić tę wymianę, wykonaj następujące czynności dla produktu z Visual Studio Visual Designer:

  1. Dodaj zupełnie nowy przycisk do typu i odkryj go Button1.
  2. Zmień proces panelu właściwości na Przy zdarzeniu, zdarzeniu ().
  3. Kliknij dwukrotnie, zwykle zdarzenie Kliknij przycisk, aby utworzyć procedurę obsługi. Ta akcja otwiera ładne okno kodu i tworzy pustą metodę Button1_Click.
  4. Zastąp poprzedni raport o kodzie powyższym kodem programu.
  5. obsługa zdarzeń uruchomieniowych c#

   Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci oczyścić komputer.

   Runtime Event Handler C
   Gestore Di Eventi Di Runtime C
   Manipulador De Eventos De Tempo De Execucao C
   Gestionnaire D Evenements D Execution C
   Runtime Gebeurtenishandler C
   Obrabotchik Sobytij Sredy Vypolneniya S
   Runtime Handelsehanterare C
   Controlador De Eventos En Tiempo De Ejecucion C
   런타임 이벤트 핸들러 C
   Laufzeitereignishandler C