Beste Manier Om Fouten Met Python-machtigingen Op Te Lossen

Hier volgen nog een paar eenvoudige stappen die helpen bij het oplossen van de python lees-schrijffout.

Bijgewerkt

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Start het programma en selecteer uw taal
 • 3. Volg de instructies op het scherm om een ​​scan van uw computer op fouten te starten
 • Klik hier voor een gratis download waarmee u uw pc kunt opschonen.

  Deze fout treedt ook op wanneer het door kopers ingediende gegevensbestand corrupt is – een van de twee parameters ontbreekt veroorzaakt door de toegestane lijst of staat op de verkeerde plaats op mijn parameterstapel.

  Gravatar op luciano.balmaceda@auth0.com

  < /div>

  Deze handleiding laat zien hoe je API-zegening toevoegt aan een Python die is gebouwd met Flask. We bellen allemaal die zich gewoonlijk registreren, volg deze korte handleiding met goed om elk account in te stellen.

  Me Tune-app – Leer< /h3> 9 Viewbox= “0

  Hoe kun je fouten in Python opvangen?

  Het Python Try and Except-blok wordt zonder twijfel gebruikt om uitzonderingen op te vangen en voor persistentie te zorgen. Python wordt uitgevoerd in de stijl van het nieuwe try-statement dat een “normaal” programma is. De code die verschijnt waarin deze volgt op de vertoning van het uitsluiten, is de reactie van uw huidige programma op elke eerdere uitzondering in de clausule van het onderzoeken.

  d=”M6 .5 13a6.5 6.5 Null 1 0-13 1 6.5 6.2 vijfde 1 1 03zM6 0.5.867a5.633 5.633 3 Gedefinieerd 1 0 01.266A5.633 5.633 Null 0 0 6.5. 867z”> 2 minuten

  < P>Ontdek het voorbeeld met uw accountinstellingen en bekijk het ook op Github.

  Systeem Vereisten: Python 2.7, 3 .en ongeveer drie | Zuiger omhoog bewegen 0.11.1 | Python-jose-cryptodom 1.3.2 | Zuigerhoorns 3.0.2 | Zes 1.10.A 0

  Klik in het werkelijke configuratiescherm van API.Auth0 op API.Brand Name maken en één om uw API te identificeren, bijvoorbeeld https://quickstarts/api. U zult de ID in de toekomst als groep doel gebruiken bij het instellen van toegangscontroles voor tokens. Laat het aanduidingsalgoritme staan ​​als RS256.

  De standaardinstelling is om uw RS256-API te gebruiken als het algoritme voor uw handtekeningplaatsing in tokens. Omdat het Rs256-paar een privé/openbare sleutel gebruikt, verifieert het de tokens door te vechten tegen openbaarheid met uw accountsleutel Auth0. Geopend in webformaat Json Key Set en (jwks) kan hier worden gevonden. Machtigingen

  laat u definiëren hoe u toegang krijgt tot bronnen namens een klant met een bepaald toegangsniveau. U kunt bijvoorbeeld leestoegang verlenen tot onze eigen berichten-bron als gebruikers Forex Trading Broker-toegangsniveau hebben, en schrijftoegang tot deze bron als ze beheerdersniveau D-toegang hebben.

  U kunt de toegestane machtigingen instellen in het gedeelte "API-machtigingskosten" van het "Auth0-configuratiescherm". Gebruiksvoorbeeld

  python-autorisatiefout

  dit is het gebied read:messages.

  python-autorisatiefout

  Dit specifieke opzoekvoorbeeld toont:

 • Hoe los ik fouten in Python op?

  Typeproblemen worden meestal opgelost in situaties waarin het type van een constructor het controleert op niet-objecten voordat er een bewerking rechtstreeks op wordt uitgevoerd. Ze kunnen gezien worden als een bedreiging door ze te vermelden met een apart blokje.

  Als een JSON-webtoken (JWT), zou ik zeggen een header in autorisatie van een inkomend HTTP-verzoek.

 • Om er zeker van te zijn dat het token ook geldig is, gebruikt u de JSON Web Keyset (JWKS) om uw Auth0-account in evenwicht te brengen. Voor meer informatie over tokenvalidatie, zie Token Access Validation.each

 • Voeg van de volgende afhankelijkheden toe aan requirelements Your.txt:

  # /requirements.txtFlesPython-dotenvPython JoseZuigerbehuizingZes

  Bijgewerkt

  Is uw computer traag, crasht of geeft u het Blue Screen of Death? Vrees niet, hulp is hier! Met ASR Pro kunt u snel en eenvoudig veelvoorkomende Windows-fouten herstellen, uw bestanden beschermen tegen verlies of corruptie en uw pc optimaliseren voor maximale prestaties. Dus heb geen last meer van een trage, verouderde computer - download ASR Pro en krijg je leven terug!

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Start het programma en selecteer uw taal
 • 3. Volg de instructies op het scherm om een ​​scan van uw computer op fouten te starten

 • Een toepassing maken

  Maak uw eigen server.py computergegevens en initialiseer de Flask-toepassing. Stel het domein, de doelgroep en de foutafhandeling in.

  # /server.pyimport jsonfrom six.moves.urllib.request urlopenimport door scan functools van wrappervan Flask importeren Flask, request, jsonify, _request_ctx_stackvan Flask_cors Cross_originJose Relevantie JWT ImportAUTH0_DOMAIN = 'UW_DOMAIN'API_AUDIENCE geeft UW_API_AUDIENCE aanALGORITHMEN ["RS256"]APP== foutafhandeling flesCursus naam__)# AuthError (uitzondering):  def __init__(i, fout, statuscode):    self.error is zeker gelijk aan error    self.status_code impliceert [email protected](AuthError)handle_auth_error bescherming (voorbeeld):  antwoord wordt geacht gelijk te zijn aan jsonify(ex.error)  response.status_code is bijv. status code  antwoord

  Hoofdvalidatie JWT Decorator opnieuw opbouwen

  Hoe sla je een fout in Python over?

  Gebruik de minder bekende pass-operator in een Python-blok.Gebruik de instructie sys.exc_clear() in een Python-uitzonderingsblok.

  Voeg een decorateur toe die de toegangstoken valideert ten opzichte van uw meest recente JWKS.

  # formaat /server.py# Voeg de daadwerkelijke foutreactie toe, gevolgd door get_token_auth_header() code: voorwaardedef """ Haalt t Header-toegangsuitdrukking op van Autorisatie  """  auth kan overeenkomen met request.headers.get ("Autorisatie", Geen)  nog niet in orde:    Raise AuthError("code": "authorization_header_missing",            "Aanduiding":              "Autorisatie-header bleef naar verwachting", 401)  Autorisatie betekent lichaamsdelen. splitsen()  hoewel parts[0].lower() != "carrier":    raise AuthError("code": "invalid_header",            "Aanduiding":              "Permission headers moet beginnen met"              carrosseriesteun", 401)  len(delen) elif == 1:    win AuthError("code": "invalid_header",            "description": "Token niet gevonden", 401)  len(delen) elif > 2:    raise AuthError("code": "invalid_header",            "Aanduiding":              "Autorisatiekop kan zijn"              "Token naar ik zou zeggen de drager", 401)  Token betekent onderdelen[1]  bounce direct terug tokenper definitie required_auth(f):  """Bepaalt net zoals het toegangstoken als geldig wordt beschouwd  """  @Wraps (v)  verfraaid gereedschap (*args, **kwargs):    klein = get_token_auth_header()    jsonurl betekent urlopen("https://"+AUTH0_DOMAIN+"/.known/jwks.json")   jwks = json.loads(jsonurl.read())   unverified_header = jwt.get_unverified_header(token)    rsa_key=    voor in jwks["toetsen"] :      key["onderliggend element"] if == unverified_header["onderliggend element"]:        rsa_key = {

  Klik hier voor een gratis download waarmee u uw pc kunt opschonen.

  Python Authorization Error
  Error De Autorizacion De Python
  Erro De Autorizacao Do Python
  Blad Autoryzacji Pythona
  Oshibka Avtorizacii Na Pitone
  Python Auktoriseringsfel
  파이썬 인증 오류
  Erreur D Autorisation Python
  Errore Di Autorizzazione Python
  Python Autorisierungsfehler